Vallja

Këtë vit Profesor Bashkim Braho po u mëson fëmijëve 2 valle: Vallen e Minushit, dhe Vallen e Tropojës.