Niveli Parashkollore

Klasa për parashkollorët zhvillohet:
Të Shtunën ora 10-12pm
Për fëmijët e moshës 2-5 vjeç
​​
Objektiva dhe qëllimi i klasës është: ​
Zhvillimi i gjuhës së folur shprehëse
Zhvillimi i dëgjimit dhe kuptimit të gjuhës
Zhvillimi i konceptit numerik
Njohja e numrave në gjuhën shqipe
Zhvillimi grafo-motor

Niveli i Abetares

Klasa e Abetares zhvillohet:
Të Shtunën ora 10-11:15pm
Për fëmijët e moshës 5-8 vjeç
​ Metoda është e bazuar në sistemin e Shkollave në Shqipëri.
Qëllimi është që:
​ Fëmijët të mësojnë shkronjat e alfabetit
Fëmijët të fillojnë të lexojnë, të shkruajnë dhe kuptojnë gjuhën shqipe

Niveli i Gjuhës dhe Letërsisë

Klasa e Gjuhës Shqipe zhvillohet:

  • Të Shtunën ora 10-12pm
  • Mosha e fëmijëve në këtë nivel është 9-12 vjeç
​​ Metoda është e bazuar në sistemin e shkollave në Shqipëri. Qëllimi është:
  • Njohja dhe mësimi i rregullave gramatikore të Gjuhës Shqipe
  • Përvetësimi i gramatikës dhe leximit të gjuhës shqipe
  • Edukimi i fëmijëve për letërsinë shqiptare dhe autorët e njohur shqiptarë